Kontakti


Na tregoni se si mund t'iu ndihmojmëNa Kontaktoni

Nëse dëshironi të na kontaktoni për partneritet ose dëshironi të bëheni Furnitor i Elkos Group, ju lutem na kontaktoni.


Elkos Group
Zona Industriale, PN
10 000, Prishtine
Kosove

Tel: +381 038 601 040
Fax: +381 038 601 041
Furnitorët

Mësoni se si të bëheni Furnitor i Elkos Group.


Nëse tashmë jeni Furnitor i Elkos Group dhe doni të lëshoni një deklaratë për shtyp që përmend Elkos Group ose i referohet të bëni biznes me ne, ju lutemi kontaktoni anëtarët e ekipit tonë të cilët mbajnë marr%dhëniet me bashkëpunëtorët e Elkos Group (+381 38 601 040)

Media-t dhe Gazetarët

A jeni anëtar i mediave?


Për të kontaktuar Personat Kontaktues të Media-ve në Elkos Group klikoni këtu.
Mirësevini në Elkos Group

Aktualisht jemi prezent me rreth 90 Brende të njohura ndërkombëtare nga vende të ndryshme të botës.